หน้าแรก

ดีจริง!!! หจก.ราชามุ้งจีบ

การันตีด้วยรางวัล 30 ASEAN SUPER BRAND AWARDS 2018

กรุงเทพฯ – วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 กลุ่มชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก ร่วมกับ สมาคมธุรกิจอาเซียน จัดพิธีมอบรางวัล “30 ASEAN Super Brands Award 2018 หรือ 30 สุดยอดมาตรฐาน คุณภาพการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับธุรกิจและเทคโนโลยี” เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าของการคิดค้น พัฒนา ปรับปรุง ทั้งด้านคุณภาพ และการผลิต การตลาดที่ดี อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม บุคคล องค์กรภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เพื่อเป็นเครื่องการันตี ทั้งด้านคุณภาพ นวัตกรรม และเป็นการส่งเสริมต่อยอกธุรกิจต่อไป โดยได้รับเกียรติ จากหม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ เป็นประธานในการมอบรางวัล

ในครั้งนี้ นักธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพ มากมาย รวมถึง ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ราชามุ้งจีบ” ซึ่งบริหาร และควบคุมงานผลิตในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ โดย คุณวีรยุทธ ลูกอินทร์

บริการครบวงจร งานเล็กงานใหญ่รับหมด

โครงการต่างๆเพื่อสังคม

Close